Organisaties met groot dak

Uw dak als collectief zonnedak?!

19.000 extra zonnepanelen op collectieve daken. Dat is onze ambitie. Daarom is Haagse Stroom op zoek naar dakeigenaren met een groot dak en een groen hart.

Veel mensen in de regio Den Haag willen graag investeren in zonnepanelen, maar hebben geen eigen dak. Denk aan appartementenbezitters of huurders. Daar hebben we iets op gevonden: collectieve zonnedaken. Dat zijn grote daken van bedrijven, organisaties en instellingen met zonnepanelen van en voor mensen in de buurt.

Zo werkt een collectief zonnedak

Een collectief zonnedak zonder gedoe

Interesse in een collectieve zonnedak op jullie pand? We komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken.

Het realiseren van een collectief dak vraagt veel overleg en organisatie. Haagse Stroom ontzorgt jou tijdens het proces op een professionele manier maar zonder winstoogmerk.

Email of bel voor een afspraak met 070-2044004.

Veelgestelde vragen over het realiseren van een collectief zonnedak

Juridische vragen

Hoe werkt het ter beschikkingstellen van mijn dak?

Als je zelf niet kan of wil investeren in zonnepanelen, kan je je dak ter beschikking stellen voor tenminste 15 jaar. Anderen financieren dan de zonnepanelen op je dak en krijgen daar het profijt van. Eventueel kan je dakhuur vragen en/of zelf meedoen in de coöperatie. Verschillende mogelijkheden zijn de Postcoderoosregeling, crowdfunding, etc.

Hoe zit het met het recht van opstal?

Als de eigenaar van het dak en de eigenaar van de zonnestroominstallatie niet dezelfde zijn kan het wenselijk zijn dat er op het dak een recht van opstal gevestigd wordt voor de overeengekomen looptijd.

Wat is een Postcoderoos?

De Postcoderoos regeling (officieel de regeling verlaagd tarief) geeft recht op een korting op de energiebelasting als een particulier of ondernemer samen met anderen investeert in opwekking van duurzame energie, bijv. een zonnedak. Voorwaarde is dat de deelnemers in de buurt wonen, dat wil zeggen binnen een zogenaamd postcoderoosgebied, kleinverbruikers zijn en samen een coöperatie of vereniging van eigenaren vormen.

Wat is een ESCo?

Dit is een Energy Service Company, dit is een juridische entiteit die de zonnepanelen aanlegt, onderhoudt en beheert.

Hoe is de garantie geregeld?

De productgaranties op de onderdelen van de installatie worden afgegeven door de producent.

Is er toestemming van de gemeente nodig om zonnepanelen op mijn dak te plaatsten?

In de gemeente Den Haag is voor het plaatsen van zonnepanelen op daken geen toestemming nodig mits het pand geen monument is en het pand niet onderdeel is van beschermd stads- of dorpsgezicht. Is dit wel het geval, dan is een (omgevings-) vergunning vereist. Raadpleeg hiervoor de website van de gemeente Den Haag.

Algemene vragen

Hoe werkt ons proces?

Zodra je weet naar welke optie je voorkeur uit gaat, kan je contact opnemen met 070Energiek. Zij voeren voor ons dit project uit. Vervolgens ontzorgen wij je volledig. Wij vinden de leveranciers. Wij zetten een (project)coöperatie op bij een postcoderoostraject of vragen de SDE+ subsidie aan.

Hoe kan ik lid worden van om?

Wil je ook stroom afnemen van de groenste energie coöperatie van Nederland, om, wordt dan lid via onze site www.samenom.nl 

Wat doet 070Energiek nog meer?

070Energiek organiseert ook EnergyParty’s, een laagdrempelige spelvorm waarmee groepen buren, collega’s, ouders of sporters van een vereniging meegenomen worden in bewustwording over energiegebruik, energiebesparing en opwekmogelijkheden. Interesse? Check www.energyparty.nl 

Technische vragen

Wat is de technische levensduur van een zonnepaneel?

Over het algemeen gaat een zonnepaneel minimaal 25 jaar mee. Veel producenten geven ook een productiegarantie voor die periode.

Kan ik niet beter wachten tot er meer geavanceerde zonnepanelen beschikbaar zijn?

Op dit moment is het al economisch rendabel om gebruik te maken van zonnepanelen, dus ingebruikname uitstellen betekent geld mislopen. Daarnaast zijn de subsidies van dit moment ook gunstig en gebaseerd op de huidige techniek.

Kost het produceren van zonnepanelen meer energie dan het in zijn levensduur opwekt?

Nee, recentelijk onderzoek laat zien dat bij de huidige zonnepanelen de energie investering in ongeveer 1 tot 4 jaar is terugverdiend.

Waaruit bestaat een turn-key systeem?

Een compleet systeem bestaat uit zonnepanelen, omvormer, bevestigingsmaterialen, monitoringssysteem en bekabeling. Kortom, alles wat nodig is voor ingebruikname.

Heeft een zonnepaneel onderhoud nodig?

Door het ontbreken van bewegende delen en doordat de zonnepanelen worden schoongespoeld door regen is er in principe geen onderhoud nodig.

Functioneert een zonnepaneel ook als deze deels in de schaduw ligt?

Ja, maar dit paneel heeft wel een lagere opbrengst. Daarom wordt dit afgeraden.

Is elk dak geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen?

Een standaardsysteem weegt ±17,5 kg/m2, Een constructeur berekent of een dak geschikt is voor het dragen van zonnepanelen. Naast standaard zonnepanelen zijn er ook lichtgewicht panelen, voor de minder sterke daken.

Wat betekent Wp en kWh?

Wattpiek (Wp) is een standaardeenheid om het opwekvermogen van een zonnepaneel in uit te drukken. Kilowattuur (kWh) is een eenheid voor een hoeveelheid elektriciteit.

Zijn zonnepanelen veilig?

Zonnepanelen zijn veilig en vormen mits goed geïnstalleerd geen verhoogd risico.

Financiele vragen

Wat is de prijs van een zonnepaneel?

De kosten verschillen per type en merk, wij rekenen met een marktgemiddelde van € 1,- per Wp voor een compleet geïnstalleerd en werkend systeem.

Hoe lang is een zonnepaneel rendabel?

De technische levensduur van een zonnepaneel is zo’n 25 jaar al wordt er een afschrijfperiode van 15 jaar gehanteerd. De meeste installaties zijn al na 6-8 jaar terugverdiend. De rest van die levensduur profiteer je dus volop van goedkopere en duurzame stroom. Bij deelname aan een coöperatie is de terugverdientijd 8-10 jaar aangezien er extra kosten zijn voor het opzetten van de coöperatie en administratie.

Zijn er subsidiemogelijkheden?

Ja, als je een grootverbruikersaansluiting hebt kan je gebruik maken van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) regeling. Deze overheidssubsidie wordt voor 15 jaar toegekend over de stroom die je opwekt met je zonnepanelen. Voor meer informatie, raadpleeg de website van RVO.

Kan 070Energiek helpen bij het aanvragen van SDE+ subsidie?

Ja, desgewenst begeleidt 070Energiek ook de SDE+ aanvraag. Daarvoor dien je ons te machtigen.

Vanaf hoeveel m2 is het financieel aantrekkelijk om zonnepanelen op een dak te plaatsen?

Door SDE+ subsidie kan het voor installaties vanaf 60 zonnepanelen al rendabel zijn om te investeren in zonnestroom.

Zijn er andere mogelijkheden tot financiering?

Ja, het is ook mogelijk om zonnepanelen te leasen of (deels) een lening aan te vragen. Desgewenst kan 070Energiek ook intermediëren in het aanvragen van een financiering.

Hoe werkt Leasen van zonnepanelen?

Bij Lease neem je de stroom van de zonnepanelen op je dak af voor een afgesproken prijs. De kostenbesparing door het gebruik van de goedkopere stroom van de zonnepanelen is hoger dan de leasekosten.

Waarom is het rendement op mijn eigen investering hoger als ik de investering grotendeels extern financier?

Doordat de rente van externe financiering veelal lager is dan het rendement van het paneel zelf, kan er met minder eigen vermogen meer rendement worden behaald op de eigen investering.

Meer vragen? Mail naar zon@haagsestroom.nl of bel ons, op 070- 2044004

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie op deze site. Per project zullen algemene voorwaarden worden opgesteld.