Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen – Zon op andermans dak

Hoe werkt een collectief zonnedak?

Als deelnemer aan een zonnecollectief investeer je in een collectieve, relatief grote zonnestroominstallatie bij jou in de buurt (rond de 200 panelen of meer). Bijvoorbeeld omdat je zelf geen zonnepanelen op het eigen dak kan leggen. Daarmee lever je een bijdrage aan de toename van duurzame energie. De zonnestroominstallatie wordt in Den Haag opgezet. Dit kan in de vorm van een postcoderoosproject of een SDE+ project. Zelf profiteer je, samen met je deelnemende buurtgenoten, van de opbrengsten  door middel van een belastingkorting op de eigen energierekening en een winstuitkering uit de stroomverkoop (postcoderoos project), of een jaarlijkse rente (SDE+ project).

Haagse Stroom bepaalt per deelnemend dak welke constructie (postcoderoos of SDE+) het meest logisch is.

Wat is een postcoderoos?

De Postcoderoos regeling (officieel “de regeling verlaagd tarief”) geeft recht op een korting op de energiebelasting als een particulier of ondernemer samen met anderen investeert in opwekking van duurzame energie, bijv. een zonnedak. Voorwaarde is dat de deelnemers in de buurt wonen, dat wil zeggen binnen een zogenaamd postcoderoosgebied, kleinverbruikers zijn en samen een coöperatie of vereniging van eigenaren vormen. De stroom wordt verkocht aan een energieleverancier, in dit geval aan om | nieuwe energie.

Wat is een SDE+ subsidie?

Als de dakeigenaar een grootverbruikersaansluiting heeft kan deze gebruik maken van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) regeling. Deze overheidssubsidie wordt voor 15 jaar toegekend over de stroom die opgewekt wordt met de zonnepanelen. Voor meer informatie, raadpleeg de website van RVO.

De dakeigenaar kan zelf investeren in de pannelen of andere mensen (buurtbewoners of medewerkers) kunnen investeren in dit zonnedak door middel van een ESCo. Een ESCo is een Energy Service Company, een juridische entiteit die de zonnepanelen aanlegt, onderhoudt en beheert. Mensen investeren in de aanleg van de panelen en krijgen daar jaarlijks rente over betaald.

Kan iedereen meedoen? Particulier en ondernemer?

Bij een postcoderoosproject kunnen zowel woningeigenaren en huurders als kleine ondernemers meedoen in de  postcoderoos. De voorwaarde is wel dat de deelnemer een eigen energierekening heeft. Meedoen kan tot de eerste 10.000 kWh (een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks ongeveer 3400 kWh). Als je energie wordt verrekend in de huurprijs, kan je niet deelnemen. Kleine woongroepen mogen wel meedoen als de energieafrekening wordt gemaakt voor hun eigen adres. Voor ondernemers geldt aanvullend dat ze tot 20 % in een project mogen deelnemen (als zij een kleinverbruikaansluiting hebben: een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 A).

Bij een SDE+ project (ESCo) kan iedereen uit heel Nederland meedoen. DIt wordt dan middels crowdfunding geregeld. Een deel van de financiering kan ook van een bank komen.

Hoe neem ik deel?

Alle zonnecollectief projecten van Haagse Stroom zullen op onze website vermelden. Je kan je op de site dan aanmelden om 1 of meerdere projecten te volgen. Via de website wordt je op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom het project en over informatiebijeenkomsten die georganiseerd worden. Ook kun je hier de financiële verwachtingen voor je project inzien in de desbetreffende informatiebrochure en je aanmelden voor deelname. Mochten er overige onduidelijkheden bestaan, dan kan er altijd contact worden opgenomen via: zon@haagsestroom.nl.

Wat kost een deelname?

Als je deelneemt dan zijn de kosten het aantal panelen dat je koopt (je participatie) plus een jaarlijks lidmaatschap dat wordt verrekend met je jaarlijkse inkomsten. De prijs van een paneel verschilt per project afhankelijk van het aantal totale panelen en technische of juridische bijzonderheden van de daklocatie. In de informatiebrochure van het project vind je hier meer informatie over.

Hoeveel panelen kan ik kopen als particulier?

Bij een postcoderoos kan je meedoen tot maximaal je eigen verbruik. Stel je hebt een jaarlijkse energierekening van ongeveer 2500 kWh, dan kun je investeren in maximaal 10 panelen van 270 Wp, want deze leveren per stuk 250 kWh op. Zo compenseer je het totale eigen elektriciteitsverbruik. Per postcoderoosproject wordt bepaald wat het maximaal toegestane aantal panelen per huishouden wordt.

Bij een ESCo project kan je met zoveel panelen meedoen als je wilt, tenzij hier voor het project een restrictie aan is verbonden.

Hoeveel panelen kan ik kopen als ondernemer?

Bij een postcoderoos kan je meedoen tot maximaal je eigen verbruik. Stel je hebt een jaarlijkse energierekening voor ongeveer 2500 kWh, dan kun je investeren in maximaal 10 panelen van 270 Wp, want deze leveren per stuk 250 kWh op. Zo compenseer je het totale eigen elektriciteitsverbruik.

Het grootste voordeel voor ondernemers is dat de energiebelasting verrekend wordt met de hoogste schrijf van de door jou betaalde energiebelasting. In 2018 bedraagt de energiebelasting 10,458 cent per kWh. Inclusief btw is het voordeel 12,65 cent per kWh. Het rendement voor ondernemers zal iets lager zijn dan voor particulieren omdat de btw op de energiebelasting al aftrekbaar is.

Voor deelnemende ondernemers geldt daarnaast dat ze bij een project tot 20 procent van de totale panelen mogen hebben, dus bij een project van 300 panelen, kunnen zij maar in maximaal 60 panelen investeren. Omdat ondernemers soms een hoog verbruik hebben is het voor hen ook belangrijk de bovengrens van het belastingtarief, 10.000 kWh, in de gaten te houden. Hierboven wordt geen korting meer gegeven door de Belastingdienst, meer panelen dan 10.000 kWh (ongeveer 40 panelen) is dus niet praktisch.

Bij een ESCo project kan je met zoveel panelen meedoen als je wilt, tenzij hier voor het project een restrictie aan is verbonden.

Wat levert deelname mij op?

Wat de participatie oplevert, is (15 jaar lang) een jaarlijks terugkerend financieel voordeel en een belangrijke CO2-reductie van jouw huishouden doordat het gebruik van duurzame energie in Den Haag toeneemt.

De opbrengst is per jaar en per project verschillend en hangt onder andere af van het aantal uren dat de zon schijnt in een jaar. Bij een postcoderoosproject ontvang je hiervoor een belastingkorting die op de eigen energierekening wordt verwerkt. Deze belasting korting gaat over de stroom die is opgewekt door jouw installatie. Stel jouw paneel heeft een vermogen van 270 Wp, dan brengt deze in het 1e jaar ongeveer 250 kWh op, dan is je belastingkorting ongeveer €30 per paneel per jaar.

Met deelname aan een project van Haagse Stroom wordt ook de organisatie van zonnepanelen volledig voor jou verzorgd; jij legt eenmalig in en ontvangt jaarlijks je financiële voordeel. Naast het belastingvoordeel, wordt de opgewekte stroom verkocht aan een energieleverancier. Met deze stroomopbrengt wordt het beheer en de administratie van het project geregeld, en wordt in overleg met de deelnemers een uitkering gedaan aan de deelnemers.

Na 15 jaar zijn de panelen natuurlijk nog steeds geld waard. Ter zijner tijd zal in overleg met de deelnemers besloten worden of het project langer doorloopt of dat de panelen bijvoorbeeld doorverkocht worden. Het is nu onmogelijk te voorzien wat ter zijner tijd de beste oplossing zal zijn. Vast staat dat de opbrengst van de panelen na aftrek van de kosten ten goede komt aan de eigenaren van de installatie (= de deelnemers).

Hoe lang loopt mijn deelname?

“In principe doe je voor 15 jaar mee (duur van het project). Zolang geldt de belastingkorting via de overheidsregeling voor een postcoderoosproject en krijg je SDE subsidie bij een ESCo/SDE project. Dat klinkt lang, maar als je zelf zonnepanelen zou nemen, zou je een investering doen voor een product dat zo´n 30 jaar meegaat. Wanneer je wilt of moet stoppen, bijvoorbeeld omdat je verhuist (in het geval van een postcoderoosproject), kun je het zonnepaneel doorverkopen aan iemand die in hetzelfde deelnamegebied woont, bijvoorbeeld de nieuwe bewoners van de woning. Wij zullen hiervoor per project een lijst aanleggen van geïnteresseerden.

Wij zien het tussentijds uitstappen overigens niet als een groot probleem. Door de energietransitie zal de behoefte aan elektriciteit de komende jaren steeds verder stijgen.

Wat gebeurt er met de zonnestroominstallatie na 15 jaar?

Postcoderoos: Aan het einde van de looptijd van 15 jaar waarin de deelnemers belastingvoordeel ontvangen, zal samen bepaald worden wat er met de installatie gebeurt. Meest logische optie is dat de zonnestroominstallatie zal worden verkocht. We verwachten dat het systeem een restwaarde van 10% heeft, en schrijven het systeem op die wijze gedurende het project af. Bij verkoop van de installatie, bijvoorbeeld aan de dakeigenaar, dienen eerst de kosten van verwijdering van de installatie uit deze opbrengst betaald te worden. Wanneer er dan nog geld over is dan bepalen de deelnemers aan het project samen wat er met de opbrengst gedaan wordt.

ESCo: Het project stop na 15 jaar na beeindiging van de SDE subsidie.

Ik zie op mijn energierekening al een energiebelastingkorting staan, hoe zit dat?

Dit is de heffingskorting (ook wel ‘vermindering energiebelasting’) en deze geldt voor alle locaties met een verblijfsfunctie (zoals een woonhuis of een kantoor). In 2018 is het bedrag van de heffingskorting €373,33 inclusief BTW. Dit staat los van de energiebelastingkorting die je ontvangt met deelname aan een Haagse Stroomproject. Bij deelname ontvang je dus beide kortingen.

Ben ik dan ook eigenaar van de installatie?

De coöperatie wordt eigenaar van de panelen. Als lid ben je op jouw beurt (mede)eigenaar van de coöperatie. Met de inleg voor deelname wordt het mogelijk om de zonnestroominstallatie te financieren. De coöperatie zorgt ook voor alle organisatorische bijkomstigheden zoals het afsluiten van een verzekering voor de installatie en de (onderhouds-)contracten, maar ook zaken als de boekhouding worden verzorgd. Dit is zo geregeld zodat externe partijen, zoals een installateur of een verzekering,  niet hoeven te schakelen met tientallen verschillende deelnemers, maar met één coöperatie.

Moet de zonnestroominstallatie bij mij in de buurt staan?

Bij een postcoderoosproject moet dit. Dat is een voorwaarde van de Regeling Verlaagd Tarief. De postcoderoos is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus de direct daaraan grenzende postcodegebieden (gebieden waarin alle postcodes dezelfde vier cijfers hebben). Ook postcodegebieden die alleen raken met een ‘punt’ horen bij de postcoderoos. De productie-installatie kan in het midden van de zogenoemde postcoderoos liggen maar mag ook in een van de ‘blaadjes’ van de postcoderoos gerealiseerd worden (de zogenaamde postcoderups). Tussen jouw postcode en die van de plek van de installatie zit dus nooit meer dan één postcodegebied (een postcodegebied is het gebied met dezelfde 4 cijfers in de postcode).

Bij een SDE+ project kan je in het hele land wonen en deelnemen. Bij een eventuele verhuizing kan je je participaties dus gewoon houden.

Wat gebeurt er als ik verhuis?

Bij een postcoderoosproject, als je buiten de postcoderoos van je installatie gaat verhuizen, kun je niet langer deelnemen aan dit Haagse Stroomproject. Wij zullen je participatie waarderen in de vorm van een adviesprijs voor de verkoop. Je kunt je deel verkopen aan de nieuwe bewoner van je woning, of een buurtgenoot hiervoor zoeken. Uiteraard kun je ons vragen om je hierin te helpen. Wij zullen voor iedere productielocatie een lijst van deelnemers en geïnteresseerden bijhouden.

Bij een SDE+ project heeft het geen invloed op je participatie als je verhuist.

Houd ik er een administratieve rompslomp aan over?

Wij verzorgen het grootste deel van de nodige administratieve taken. Het aandeel dat je hebt in de coöperatie moet echt wel opgegeven worden op je belastingaangifte. Er zijn twee mogelijkheden:

1: Je deelname  in euro’s in de coöperatie valt in box 3 (vermogensbelasting) en wordt meegeteld als eigen vermogen.

óf

2: Je deelname in euro’s in de coöperatie vormt een aanmerkelijk belang (meer dan 5%) en moet voor de inkomstenbelasting in box 2 worden aangegeven en over de inkomsten uit de coöperatie, 25% box 2 heffing verschuldigd is. Voor de inkomstenbelasting is sprake van een aanmerkelijk belang wanneer deelname recht geeft op:

– Tenminste 5% van de jaarwinst van de coöperatie;

– Tenminste 5% van het liquidatieoverschot;

– Tenminste 5% van de stemmen bij de algemene ledenvergadering

Voor meer informatie zie Hier Opgewekt of informeer bij de Belastingdienst.

Zijn er financiële risico’s verbonden aan mijn deelname?

De financiële risico’s van je deelname zijn zeer beperkt. De coöperatie bij een postcoderoosproject is een U.A., wat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. De coöperatie is juridisch eigenaar van de zonnestroominstallatie en dus aansprakelijk. Ook bij een ESCo ligt de aansprakelijkheid niet bij de deelnemers. De coöperatie en ESCo zijn beiden verzekerd. Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerbaar is (in geval van onverzekerde situaties, denk aan oorlog of natuurramp), dan stopt het project. In dit geval zijn de leden enkel de inlegkosten voor de panelen kwijt. Hierbij gaat het om de volledige waarde van het paneel. Maar in geen geval zal overige schade op de leden verhaald worden. Overige financiële risico’s zijn hetzelfde als voor mensen met eigen zonnepanelen. Denk bijvoorbeeld aan het dalen van de energietarieven, de coöperatie krijgt dan minder voor de geproduceerde stroom.

Word ik een energieleverancier?

Nee, je wordt geen energieleverancier. De coöperatie ook niet. De stroom wordt teruggeleverd aan het net en wordt door ons verkocht aan de energieleverancier om|nieuwe energie. Deze kan de stroom wel weer doorverkopen aan jou, als je dat zou willen, als je daar je stroom gaat afnemen. Je krijgt dan 100% duurzame lokale stroom tegen een eerlijke prijs.

Wat of wie is om?

om | nieuwe energie is de energiemaatschappij van Haagse Stroom | om, vergelijkbaar met Essent, Greenchoice, Qurrent en NUON. om | nieuwe energie is door de Consumentenbond en Greenpeace de afgelopen vier jaar uitgeroepen tot de meest groene energieleverancier (eerst onder de naam DE Unie). Meer lees je op de website www.samenom.nl.

Net als Haagse Stroom | om is om | nieuwe energie een coöperatie. Haagse Stroom | om is lid van om en daardoor mede-eigenaar. Indirect zijn de leden van Haagse Stroom | om dus mede-eigenaar van om.

Naast het leveren van elektriciteit en gas tegen gunstige tarieven, legt om | nieuwe energie zich toe op het administratief verwerken en verrekenen van het belastingvoordeel dat Haagse Stroom | om verkrijgt via de postcoderoosprojecten. De verrekening vindt jaarlijks plaats, na afloop van ieder productiejaar. De korting wordt door om | nieuwe energie automatisch op de jaarnota van de deelnemer afgerekend, of via een creditnota.

Wanneer je niet overstapt moet de verrekening gebeuren door je eigen energieleverancier. Je krijgt dan van Haagse Stroom | om een brief waarin staat op hoeveel energiebelasting-teruggave je recht hebt. Deze brief moet je dan inleveren bij je eigen energieleverancier. Een energieleverancier kan dit in theorie weigeren, maar de meeste energiemaatschappijen werken mee. Hier Opgewekt houdt bij wie er meewerken.

Moet ik overstappen naar om als energieleverancier?

Dat hoeft niet, maar is wel wenselijk. Overstappen is zowel administratief als financieel aantrekkelijk.

Als deelnemer aan het project wordt er namens jou stroom opgewekt en aan het net geleverd. Als je overstapt naar om, neem je die zonnestroom min of meer zelf af en ontvangt Haagse Stroom hiervoor een vergoeding van de energieleverancier.

Haagse Stroom | om geeft een groot deel van deze vergoeding door aan de deelnemers van het project, namelijk eur 2,50 per maand (= eur 30,- per jaar) wanneer je zowel gas als elektriciteit af gaat nemen bij ‘om’.

Ga ik ook meer betalen voor mijn stroom als ik overstap naar om?

Dit is uiteraard afhankelijk van je huidige contract. Mocht je zelf een vergelijking maken met een andere energieleverancier: let dan niet enkel op de leveringstarieven. Het staat energieleveranciers vrij om eveneens eigen tarieven vast te stellen voor het vastrecht en een regiotoeslag op gas.

Ik heb nog meer vragen. Waar kan ik meer informatie vinden?

Meer informatie over Haagse Stroom | om kun je vinden op www.haagsestroom.nl

Verder houdt de landelijke organisatie ‘Hier Opgewekt’ een kennisdossier bij van de postcoderoos-regeling. Daar staan nog veel meer antwoorden.

Natuurlijk kun je ons ook bellen op 070-2044004 of een mail sturen aan zon@haagsestroom.nl.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie op deze site. Per project zullen algemene voorwaarden worden opgesteld.