Nieuws

Nieuwsupdate, uitnodiging jaarlijkse ALV 29 mei

18m

Online ALV op vrijdag 29 mei
De volgende ALV staat gepland op vrijdag 29 mei om 13.00 uur. Dan zullen o.a. het jaarverslag en de jaarrekening van 2019 op de agenda staan. Deze ALV zal digitaal plaatsvinden via Google Meet, via deze link kun je deelnemen. De stukken worden enkele dagen van te voren gestuurd.
Stuur ons een duurzame foto!
Om onze communicatie wat meer persoonlijk te maken willen we graag een collage maken van foto’s van leden en/ of hun gezin bij (hun) zonnepanelen, inductiekookplaat, groene dak, LED lamp of windmolen. Stuur je foto voor 24 mei naar info@haagsestroom.nl Onder de leden die een foto delen verloten we een leuke attentie.

Drie vragen aan actief lid Peter Vos

Waarom ben je lid van Haagse Stroom? 

Bij het zoeken naar een energieleverancier was duurzaamheid voor mij een voorwaarde. Toen ik vernam dat duurzame energie lokaal opgewekt én lokaal aan mij geleverd kon worden was voor ons als gezin de keuze redelijk makkelijk te maken. Ook het karakter van een coöperatie spreekt mij erg aan. Gezamenlijke inzet voor een gezamenlijk doel. Daar krijg ik energie van. Dat is voor mij ook een belangrijke beweegreden om tijd beschikbaar te stellen als actief lid.

Wat wil jij bijdragen aan de energie transitie?
Ik wil als consument mijn bewust duurzame “koop-gedrag” uitdragen. Vertellen, laten zien, dat én waarom ik de duurzame keuze maak.

Welke kansen zie jij voor de energie transitie? 
Als het gaat om de energietransitie zie ik veel potentie in de lokale kracht van coöperaties. Individuen die gezamenlijk als consumenten meer invloed hebben hoe en waar duurzame energie, warmte of mobiliteit aan te kopen. Bij voorkeur dicht bij huis -of op het huis-, coöperatief en transparant. Daar zit volgens mij de kracht van de transitie.

Lever ook een bijdrage aan onze coöperatie! En neem contact op met het bestuur via bestuur@haagsestroom.nl! We kunnen alle hulp goed gebruiken, maar zoeken op dit moment ondersteuning bij onze marketing en communicatie.

Haagse Stroom één van de deelnemers aan challenge Energie uit de Wijk

Haagse Stroom heeft meegedaan aan de ‘Energie uit de wijk-challenge’ van de gemeente Den Haag. Ons voorstel is als één van de deelnemers geselecteerd. Met support en financiële bijdrage kunnen we nog meer mensen laten overstappen op groene lokale energie en ook zorgen dat die energie meer en meer op Haagse daken wordt opgewekt.

Wat betekent de daling van energie prijzen voor mij?

Er is al langere tijd een neerwaartse trend in de gas- en elektriciteitstarieven. De oorzaak bij aardgas is reeds een bekende: namelijk twee zachte winters op een rij en grote gasvoorraden. Dat zet de gasprijzen onder druk. Voor de langere termijn is die invloed iets beperkter, aangezien die meer afhangt van economische verwachtingen. Je vraagt je wellicht af wat dit betekent voor de tarieven die energieleveranciers in rekening brengen: uiteraard dalen die en ook bij Haagse Stroom. Van de ene op de andere maand kunnen er lichte verschillen ontstaan tussen partijen, maar als je de gehele lijn bekend dan bewegen alle partijen min of meer gelijk met de markt mee.

Nieuwe website Haagse Stroom
Onze website is vernieuwd en verbeterd, en bovendien in lijn gebracht met de website en het ontwerp van om | nieuwe energie. Volg ons op sociale media door te klikken op onderstaande buttons. En vergeet vooral niet je buren, vrienden en familie enthousiast te maken om via Haagse Stroom de lokale energie transitie te versnellen.

Volg ons

Facebook  Twitter  Linkedin