Collectief zonnedak Sporthal Oranjeplein (afgerond)

1m

Ons tweede collectieve zonnedak is sinds december 2021 operationeel! Het zonnedak bestaat uit 520 panelen en 42 buurtbewoners hebben er in geïnvesteerd. Als Haagse Stroom hebben wij in dit project gestreefd naar een zo laagdrempelig mogelijke deelname voor buurtbewoners, zodat je onafhankelijk van de grootte van je portemonnee mee kunt doen en een bijdrage kunt leveren aan de transitie naar duurzame lokale energie.

Via deze link kan je de real-time en gerealiseerde productie inzien van dit project.

Bewoners van de postcodes 2511, 2512, 2513, 2515, 2518, 2525, 2526, of 2571 konden meedoen.

De investering voor deelnemers was €70 per paneel, met een terugverdientijd van 6-7 jaar. Door een lening van het Energiefonds Den Haag kon de prijs van de participaties worden verlaagd, en door een extra bijdrage van het Klimaatfonds en Fonds1818 is de terugverdienperiode verkort. 

De informatieavond heeft plaatsgevonden op 10 mei 2021. De presentatie vind je hier en de prospectus hier

Realisatie: eind december 2021. Viering van de ingebruikname: 25 maart 2022.

Het project is gerealiseerd gebruik makend van de SCE subsidie, een vernieuwing en in veel opzichten een verbetering van de oude postcoderoosregeling. Details van de regeling vind je hier.