Nieuws

Afscheid Renée van der Zwan als bestuurder van Haagse Stroom

1m

Eind 2023 liep de bestuurstermijn van Renée van der Zwan in haar functie als secretaris af. Ze heeft drie jaar lang de functie van secretaris met veel inzet en enthousiasme vervuld.

Renée heeft effectief per 31 december 2023 afscheid genomen als bestuurder van Haagse Stroom. 

Het bestuur heeft de afgelopen periode gezocht naar een vervanger van Renée. Wij hebben na verschillende gesprekken een in onze ogen geschikte kandidaat gevonden in de persoon van Mathijs Arts.

In een volgende nieuwsbrief zal Mathijs zich nader voorstellen.

We hebben de intentie om Mathijs ter gelegenheid van de jaarvergadering in mei/juni 2024 formeel te voor te stellen als nieuwe bestuurder en door te algemene vergadering te laten benoemen. Tot die tijd zal hij de taken van secretaris uitvoeren onder de formele verantwoordelijkheid van Simon Vermeer. Simon zal op papier de functie van penningmeester met die van secretaris combineren.

Tijdens de jaarvergadering in mei/juni zullen we ook afscheid nemen van Renée en haar (uitgebreid) bedanken voor haar inzet voor Haage Stroom in de afgelopen drie jaren. U wordt hier uiteraard tijdig over geïnformeerd en voor uitgenodigd.